Dzień dobry. Gmina Iwonicz-Zdrój nie udostępniła w chwili obecnej spisu
wyborców Poczcie Polskiej. Sekretarz Gminy Anna Malik-Borowska.