Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej dotyczący
udostępnienia spisu wyborców Poczcie Polskiej w załączeniu przesyłam
odpowiedz.

Pozdrawiam

Aurelia Lesner

Stanowisko ds. prawno-administracyjnych

Wydział Organizacyjny

Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

www.namyslow.eu <http://www.namyslow.eu/> , www.bip.namyslow.eu
<http://www.bip.namyslow.eu/>

aurelia.lesner@namyslow.eu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów
reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, z którym można się skontaktować
poprzez:

- korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,

- adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu <mailto:urzad.miejski@namyslow.eu>
,

- numer telefonu: +48 77 419-03-00.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Pana Jana Hołowacza, z
którym można się skontaktować poprzez:

- korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,

- adres e-mail: iod@namyslow.eu <mailto:iod@namyslow.eu> ,

- numer telefonu: + 48 77 419-03-51.

Pełną treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych
osobowych, znajdzie Pani/Pan w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie - RODO
<https://namyslow.eu/5136/3758/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-p
rzez-urzad-miejski-w-namyslowie-klauzula-informacyjna-rodo.html> .

Załączniki