W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020 informuję, że informacje o wyborcach- spis wyborców został przekazany Poczcie Polskiej S.A. w dniu 28 kwietnia 2020 r.
Z poważaniem Wójt Gminy Krynice:
//Jacek Wiśniewski

Pobierz list