Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Pozdrawiam
Magdalena Tkaczenko
Urząd Miasta Lubawka
tel. kom. 516-319-439

<http://www.lubawka.eu/> http://www.lubawka.org.pl/um/stopka720.png

Gmina Lubawka
Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
Telefon: +75 741 15 88, e-mail: <mailto:lubawka@lubawka.eu> lubawka@lubawka.eu
Nr Konta: 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

Niniejsza wiadomość możne zawierać informacje poufne, w tym informacje stanowiące tajemnice. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo te wiadomość przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę i usunąć otrzymana wiadomość. W takim przypadku ujawnienie, kopiowanie i posługiwanie się treścią wiadomości jest zabronione i może być objęte sankcjami przewidzianymi prawem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubawka, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pracownik Urzędu Miasta w Lubawce - kontakt <mailto:iodo@lubawka.eu> iodo@lubawka.eu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia lub zapytania kierowanego poprzez email (podstawa prawna art 6 ust. 1 lit f RODO - prawnym interesem jest udzielenie odpowiedzi na nadesłane zapytanie), prowadzeniem działań marketingowych własnych usług poprzez email (art 6 ust. 1 lit f - prawnym interesem jest oferowanie własnych usług), realizacji umowy (art 6 ust.1 lit b RODO).

Załączniki

Pobierz list