Szanowni Państwo,

w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 27
kwietnia 2020 r., skierowanym do tut. urzędu, dotyczącym przekazania
informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. - Urząd Gminy Zbiczno
informuje, że nie przekazał informacji o wyborcach Poczcie Polskiej
S.A., z powodu braku podstaw prawnych do przekazania danych ze spisu
wyborców Gminy Zbiczno.

.....

Z poważaniem

Anna Szablińska

Urząd Gminy Zbiczno

....

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku
może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej
zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie,
dystrybucja i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź
inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli
otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę
wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez
otwierania załączników. Dziękuję.

....

Ogólna klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Zbiczno dotycząca
ochrony danych osobowych znajduje się TUTAJ
<http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/klauzula-informacyjna-ogolna-dla-klientow-urzedu-gminy-zbiczno-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych-aktualna/>