Dzień dobry. Gmina Iwonicz-Zdrój nie znajduje w chwili obecnej podstaw
prawnych do udostępnienia Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców
prowadzonego przez Gminę. Sekretarz Gminy Iwonicz-Zdrój Anna Malik-Borowska