W odpowiedzi na zapytanie publiczne przekazuje:

Dnia 23 kwietnia 2020r.Gmina Jeżów Sudecki na wniosek Poczty Polskiej udzieliła mailowo odpowiedzi , iż złożony wniosek nie został złożony zgodnie z procedurą wymagana w tym zakresie oraz nie zawiera kopii rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku z którym wiąże się konieczność pozyskania danych wrażliwych ze spisu wyborców. Z uwagi na brak niniejszych danych Wójt Gminy Jeżów Sudecki wykazał brak podstaw prawnych do realizacji niniejszego żądania.

Ewa Nidzgorska

Sekretarz Gminy Jeżów Sudecki

<mailto:sekretarz@jezowsudecki.pl> sekretarz@jezowsudecki.pl

tel 757-132-254 w.130

Załączniki

  • image001_s578rIV.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list