Szanowni Państwo,
informuję, że w obecnym stanie prawnym brak jest podstawy do przekazania danych pochodzących ze spisu wyborców przedsiębiorstwu Poczta Polska S.A.. Burmistrz Polic w sposób nieuprawniony nie przekaże tych danych Poczcie Polskiej ani żadnemu innemu podmiotowi.

Z poważaniem

Agnieszka Lemańska
Urząd Miejski w Policach
Sekretarz Gminy Police
tel. +48914311816, e-mail {{ email }}