Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2;
02-605 Warszawa. W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r., w imieniu Wójta Gminy
Marklowice, informuję, co następuje:

Ad. 1. Nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S. A.,

Ad. 2. Spis zostanie niezwłocznie przekazany operatorowi w dniu wejścia
w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
r. w myśl art. 15.1 tej ustawy, o ile w procedurze legislacyjnej nie
ulegnie ona zmianie.

Z poważaniem, Benedykt Kołodziejczyk, Sekretarz Gminy Marklowice

Załączniki

  • Poczta_Polska_odpowiedź_na_wniosek_o_przekazanie_danych_ze_spisu_wyborców-1.odt (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list