Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący
przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej SA uprzejmie informuję,
że Wójt Gminy Skąpe udostępni dane ze spisów wyborców zgodnie obowiązującymi
przepisami rangi ustawowej tzn. po wejściu w życie ustawy ustawa z dnia 6
kwietnia 2020r. o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

Z poważaniem,

<http://www.skape.pl/>

Alicja Hoppen-Anyszko | Sekretarz Gminy Skąpe

a: Urząd Gminy Skąpe | Skąpe 65 | 66-213 Skąpe
e: <mailto:zastepca@skape.pl> zastepca@skape.pl | w:
<http://www.skape.pl/> www.skape.pl
p: + 48 68 34 19 227 m: + 48 609 560 333

Administratorem danych jest Wójt Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe.
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: <mailto:iod@skape.pl>
iod@skape.pl , Skąpe 65, 66-213 Skąpe. Szczegółowe informacje o regułach
przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem:
<http://bip.skape.pl/668/Ochrona_Danych_Osobowych/>
http://bip.skape.pl/668/Ochrona_Danych_Osobowych/

Załączniki

Pobierz list