Urząd Gminy w Ciepielowie informuje, że nie przekazał Poczcie Polskiej informacji o wyborcach, Urząd nie zamierza przekazać informacji przed przyjęciem cytowanej ustawy.

--

Marcin Bielecki

Urząd Gminy w Ciepielowie

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów

Tel. 483788080

{{ email }} <mailto:{{ email }}>