Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Miasta w Jaśle pocztą elektroniczną w dniu 27 kwietnia
2020 r., informuję, że spis wyborców Miasta Jasła nie został udostępniony
Poczcie Polskiej S.A.

Jednocześnie Poczta Polska została pisemnie poinformowana, że dane ze spisu
wyborców Miasta Jasła zostaną jej udostępnione, po wejściu w życie ustawowej
regulacji prawnej, określającej obowiązki poczty przy realizacji zadań
związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP w 2020r.

Z upoważnienia Burmistrza
Paweł Rzońca
Sekretarz Miasta Jasła

Urząd Miasta w Jaśle

T: +48 13 44 86 337

<http://www.jaslo.pl> www.jaslo.pl

ul. Rynek 12, 38-200 Jasło

F: +48 13 44 62 976

E: <mailto:wso@um.jaslo.pl> wso@um.jaslo.pl

<https://rodo.um.jaslo.pl/> Klauzula informacyjna - RODO

Pobierz list