USC.1431.1.2020
W odpowiedzi na wniosek o treści jn.informuję że Gmina Bytom Odrzański nie przekazała spisów wyborców Poczcie Polskiej.
Wiesława Skrobacz
sekretarz gminy

Pobierz list