W załączeniu przekazuję odpowiedź organu na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem,

Małgorzata Ofiara

Młodszy referent

Urząd Miejski w Radomiu

Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 118, I piętro

26-600 Radom

tel. 048 36 20 742

<mailto:m.ofiara@umradom.pl> m.ofiara@umradom.pl

<http://www.radom.pl/> www.radom.pl

cid:image001.png@01D47FDF.12ABCAB0

Załączniki

Pobierz list