Odpowiadając na Państwa zapytanie Gmina Granowo informuje, że nie
przekazano informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. Może to nastąpić
dopiero po przedłożeniu przez zainteresowaną stronę, pozwalających na
takie działanie przepisów prawnych.

Z poważaniem
Hanna Kaczmarek
Sekretarz Gminy Granowo

W dniu 2020-04-27 o 10:49, {{ email }} pisze: