Dzień dobry

W odpowiedzi na emaila z dnia 27 kwietnia 2020r. dotyczącej dostępu do
informacji publicznej informuje, iż Gmina Wisznice nie przekazała spisu
wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Na chwilę obecną nie planujemy przekazywania tak ważnych informacji bez
podstawy prawnej.

Z poważaniem

Krzysztof Biełuszka

Zastępca Wójta Gminy Wisznice

Urząd Gminy Wisznice

ul. Rynek 35

21-580 Wisznice

tel. 83 378 2001

faks: 83 378 20 39

e-mail: kbieluszka@wisznice.pl

<http://www.wisznice.pl/> www.wisznice.pl

Pobierz list