Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Procedura postępowania z dzieckiem w SOR_IPP, oddziale pediatrycznym z
podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19

Załączniki

Pobierz list