Dzień dobry.

W odpowiedzi na zapytanie w ramach ustawy o dostępie do informacji
publicznej informuję, że Wójt Gminy Kościan nie wydał jeszcze Poczcie
Polskiej S.A. spisu wyborców. Trwa postępowanie administracyjne w tej
sprawie.

Z poważaniem

Małgorzata Krupka

Sekretarz Gminy Kościan

Pobierz list