W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o dostęp do informacji
publicznej z dnia 26 kwietnia 2020 roku.

Z poważaniem

Krzysztof Gałan

UG Krasnystaw

Załączniki

Pobierz list