Witam

Zgodnie z wnioskiem z dnia 27.04.2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy),
w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Proszę o potwierdzenie odbioru.

Jowita Radzikowska

--
Jowita Radzikowska
mł. referent ds. obsługi Rady Gminy i jej organów

Urząd Gminy Nurzec-Stacja
tel. 856575078 wew.37

Załączniki

Pobierz list