Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, w
załączeniu przesyłam stanowisko Burmistrza Krapkowic.

Z poważaniem

Małgorzata Meisner

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Ul. 3 Maja 17

47-303 Krapkowice

Tel. 77 44 66 840, 501 482 264

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W - ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (RODO),informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303
Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować
listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: <mailto:umig@krapkowice.pl>
umig@krapkowice.pl

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej
<http://www.bip.krapkowice.pl/> www.bip.krapkowice.pl

Załączniki

Pobierz list