Dzień Dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Monika Towstyga

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

tel. 89 524 19 08

monika.towstyga@gietrzwald.pl

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

tel. 89 524 19 00

<mailto:gmina@gietrzwald.pl> gmina@gietrzwald.pl

Załączniki

Pobierz list