Witam

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek.

--
Pozdrawiam

Alicja Mateńko
Podinspektor ds. ewidencji ludności

Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8A
57-300 Kłodzko
tel. (74)6474132

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o
charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
będący jej adresatem bez zgody nadawcy jest zabronione. W przypadku
omyłkowego otrzymania korespondencji, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie
nadawcy i usunięcie wiadomości z poczty elektronicznej.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Załączniki

Pobierz list