Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o informację publiczną przesłany z adresu mail sprawa-25002@fedrowanie.siecobywatelska.pl w dniu 27 kwietnia 2020 roku

dot. podania informacji czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach

przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. informuję, że dane nie zostały przekazane.

Druga część pytania w zakresie cyt. „czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach

przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.„ - informuję, że zamiar przekazania danych

przed przyjęciem ustawy nie jest informacją publiczną, stąd odpowiedź nie zostanie udzielona.

z poważaniem,

Beata Pietrzyk
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
Urząd Gminy Ustka
59 8152 421

Pobierz list