Sokołów Podlaski, dnia 29.04.2020 r.

AO.5345.4.2.2020

Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
kwietnia 2020 r., który został doręczony 27 kwietnia 2020 r. udzielam
informacji następującej treści:

Poczta Polska S.A zwróciła się z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu
wyborców celem realizacji zadań związanych z organizacją wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
roku, natomiast Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim nie podjął działań
zmierzających do przekazania danych. Na chwilę obecną nie mamy podstawy
prawnej do przekazania danych o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

Pozdrawiam

Marlena Kożuchowska

Podinspektor ds. obywatelskich

Urząd Gminy Sokołów Podlaski

ul. Wolności 44

08-300 Sokołów Podlaski

tel. 25 781 22 70

Pobierz list