Szanowni Państwo,
w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem

Rafał Kondola
Główny Specjalista
Sekretariat Zarządu
Departament Organizacyjny i Kadr
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu

tel. 061 626 67 17
e-mail: rafal.kondola@umww.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

Załączniki

Pobierz list