Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję maila Pani Katarzyny Batko-Tołuć i Pana Bartosza
Wilka.

Z poważaniem
p.o. stażysty Patrycja Radomska
Biuro Obsługi Interesantów
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
tel.+48 61 666 08 50 <tel:+48%2061%20666%2008%2050>
informacja@poznan-staremiasto.sr.gov.pl
<mailto:informacja@poznan-staremiasto.sr.gov.pl>
http://www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl
<http://www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Fri, 11 Aug 2017 01:27:10 -0000
Nadawca: sprawa-2868@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-2868@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: informacja@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2868@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Pobierz list