Kielce, dnia 11 sierpnia 2017r.

Dzień dobry,

Szanowna Pani,

Uprzejmie informuję, że Pani wniosek zgodnie z § 34.1 ppkt 10 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316) został przedstawiony Prezesowi Sądu Okręgowego w Kielcach.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że korespondencję mailową do Biura Obsługi Interesantów tut. Sądu należy kierować na adres: kierownik.boi@kielce.so.gov.pl Poczta wysyłana na inny adres może nie zostać odebrana.

Z poważaniem

Aneta Matysek
specjalista
Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Kielcach
Fax: 41 34 02 363
Infolinia: 12 286 32 83
e-mail: kierownik.boi@kielce.so.gov.pl
ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce
www.kielce.so.gov.pl

Pobierz list