Dzień dobry Państwa mail został przekazany do Oddziału Administracyjnego.

W razie pytań proszę o kontakt:
Sławomir Bejda
Starszy Inspektor
Biura Obsługi Interesantów
Sądu Okręgowego w Łodzi
ul. Narutowicza 64
adres do korespondencji
Plac Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź

Telefon kontaktowy
42 68 50 400
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8-18
Wtorek-Piątek: 8-15
boi@lodz.so.gov.pl
www.lodz.so.gov.pl

________________________________________
Od: sprawa-2713@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2713@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:21
Do: 3029-Biuro Obsługi Interesantów
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego lub wydanych w wyniku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu pierwszej instancji, wydanego w sprawie z tego oskarżenia - wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres e-mail sprawa-2713@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Pobierz list