--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Data:

Fri, 11 Aug 2017 01:24:47 -0000

Nadawca:

sprawa-2803@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiedź-Do:

sprawa-2803@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Adresat:

boi@srzoliborz.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2803@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja silnika detekcji 15896 (20170811) __________

Wiadomo�� zosta�a sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja silnika detekcji 15896 (20170811) __________

Wiadomo�� zosta�a sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Załączniki

Pobierz list