Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa Wniosek o dostępie do informacji publicznej
informuję, że nie przekazaliśmy Poczcie Polskiej spisu wyborców i do czasu
podjęcia odpowiedniej ustawy nie zamierzamy tego zrobić.

Z poważaniem

Leszek Wilk

Sekretarz Gminy Kietrz

e-mail: lwilk@kietrz.pl <mailto:lwilk@kietrz.pl>

tel. Kom.: 603-834-369

GMINA KIETRZ

Urząd Miejski w Kietrzu

ul. 3 Maja 1

48-130 Kietrz

tel.: +48 77 485 45 04

fax: +48 77 485 43 59

e-mail: <mailto:sekretariat@kietrz.pl> sekretariat@kietrz.pl

<http://www.kietrz.pl/> www.kietrz.pl

<http://www.bip.kietrz.pl/> www.bip.kietrz.pl

Załączniki

Pobierz list