Twoja wiadomość

Do: UrzadMiasta2
Temat: Informacja o webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.
Wysłano: 29 kwietnia 2020 17:14:06 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została przeczytana: 29 kwietnia 2020 17:36:02 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

Pobierz list