Dzień dobry,
W nawiązaniu do Państwa wniosku złożonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes z dnia 11 sierpnia 2017 roku A-099-38/17.

Z poważaniem
Agnieszka Sarnacka
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
tel.85 731 21 06

________________________________________
Od: Chojdacka Barbara w imieniu użytkownika SR Bielsk Podlaski BOI
Wysłane: 11 sierpnia 2017 07:36
Do: SR Bielsk Podlaski Oddział Administracyjny
Temat: PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Barbara Chojdacka
starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
telefon 85 731-21-65

________________________________________
Od: sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 11 sierpnia 2017 03:27
Do: SR Bielsk Podlaski BOI
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- rejestru umów, zawartych w imieniu Sądu od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., zawierającego informacje w zakresie co najmniej daty zawartych umów, przedmiotach umów, stronach umów, kwotach umów,
- adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, przeprowadzonych w sądzie, oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
- kalendarz spotkań prezesa (prezes) sądu, które odbył (odbyła) w lipcu 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231 Kodeksu karnego, wydanych przez Sąd w 2017 r.,
- skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212 Kodeksu karnego , wydanych przez Sąd w 2017 r.

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2879@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Załączniki

Pobierz list