Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z 14 sierpnia 2017 r., znak A-065-63/17, wskazujemy, że pytanie związane z kontrolami dotyczyło obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit 1 tiret drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Równocześnie wskazujemy, iż obowiązek publikowania tych dokumentów w Biuletynach Informacji Publicznej wszedł w życie 1 stycznia 2004 r. Zatem pytanie dotyczyło całego okresu w jakim Sąd Okręgowy istniał i był zobowiązany do wykonania tego obowiązku.
Odnośnie kalendarza to pytanie dotyczyło udostępnienia dokumentu (w tym elektronicznego), który zawiera informacje o spotkaniach Prezesa Sądu we wskazanym okresie.

Z poważaniem,

Szymon Osowski, Bartosz Wilk, członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

To jest tylko szablon wiadomości. Wiadomość nie została wysłana do instytucji.