To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<poi@kolobrzeg.sr.gov.pl> o 11.08.2017 03:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o16.08.2017 12:50

Pobierz list