To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 30
kwiecień 2020 do "Urząd Gminy Sawin" <ug@sawin.pl> z tematem "Informacja o
webinarium - Samorząd pod rządami COVID-19.".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Pobierz list