Dzień dobry
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020 r.
Beata Buczek 774623131

Załączniki