W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że Wójt Gminy Osina nie przekazał
Poczcie Polskiej danych zgromadzonych w prowadzonym przez siebie rejestrze
wyborców.

Z poważaniem
Emilian Pisarek
Sekretarz Gminy Osina

Informuję, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Gminy Osina jest Wójt Gminy Osina.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują
się na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://bip.osina.pl/ w zakładce
"Ochrona danych osobowych"

-----Oryginalna wiadomość-----