Nie przekazano danych, nie zostaną przekazane dot. spisów wyborców.

Miłosz Kamiński

Sekretarz Gminy Janowice Wielkie

tel. 75 75 15 124 wewn. 102, 100

e-mail: sekretarz@janowicewielkie.eu

Urząd Gminy w Janowicach Wielkich

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie

Pobierz list