Dzień dobry

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi udzielonej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z załącznikami.

Pozdrawiam

-----------------------------------------------
Joanna Sęk
Gł. Specjalista ds. administracyjno - kadrowych
Pf. Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Tel: 83/3435524
e-mail: jsek@bialapodlaska.sr.gov.pl

Załączniki

Pobierz list