W odpowiedzi na email z dnia 27.03.2020r 115 Szpital Wojskowy z
Przychodnią SPZOZ w Helu informuje co następuje :

1)Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w
czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie
wirusem SARS-CoV-2

odpowiedź - 0 osób

2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych
na dzień otrzymania wniosku?

odpowiedź - 0 osób

3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia

poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na
SARS-CoV-2?

odpowiedź - 0 osób

4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
/szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

odpowiedź – Tak.

a)jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,

odpowiedź - Izba przyjęć.

b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury
na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie
przyjęć/oddziale ratunkowym.

odpowiedź - obecnie z uwagi na znaczne obciążenie zadaniami podstawowymi
nie ma możliwości oddelegowania pracowników administracyjnych do
skanowania dokumentacji dotyczącej wewnętrznych procedur.

5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa
się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego
działania.

odpowiedź - 115 Szpital Wojskowy przeznaczył na ten cel specjalistyczny
namiot spełniający odpowiednie wymagania.

6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

odpowiedź - obecnie z uwagi na znaczne obciążenie zadaniami podstawowymi
nie ma możliwości oddelegowania pracowników administracyjnych do
skanowania dokumentacji dotyczącej wewnętrznych procedur.

7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w
placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

odpowiedź - 115 Szpital Wojskowy dysponuje odpowiednimi środkami ochrony
osobistej tj. maski, przyłbice, rękawiczki oraz kombinezony ochronne.

8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność
wirusa SARS-CoV-2?

odpowiedź - nie, testy przeprowadza na podstawie podpisanej umowy
podmiot zewnętrzny.

a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas
oczekiwania na wynik?

b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu
do dnia otrzymania wniosku?

9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym
o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

odpowiedź - izolacja w przeznaczonych do tego pomieszczeniach.

10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

odpowiedź – nie.

Z poważaniem

--
Anita Nowakowska

Sekretariat
115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
ul. Boczna 10, 84-150 Hel
tel. (58) 6904-260, faks (58) 572 1083
mail: info@szpitalhel.pl

W dniu 27.03.2020 o 15:42, sprawa-20335@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki

Pobierz list