W odpowiedzi na Państwa wniosek SPZOZ w Myślenicach przesyła scan
odpowiedzi na przedmiotowy wniosek.

z poważaniem

Agnieszka Kasperek

proszę o potwierdzenie otrzymania dokumentów

Dziękuję

W dniu 09.04.2020 o 15:00, sprawa-20281@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki

Pobierz list