Dokument: 255631/04/2020/W
Nazwa : Odpowiedź na wniosek (przekazanie informacji o wyborcach Poczcie
Polskiej S.A)

* * *

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie udzielnia odpowiedzi na pytanie: czy zostały przekazane
informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to
zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328.

* * *

Załączniki

  • Odpowiedź_na_wniosek_przekazanie_informacji_o_wyborcach_Poczcie_Polskiej_S.A.pdf
  • Klauzula_informacyjna.pdf