To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@bogdaniec.pl> o 30.04.2020 07:10

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o04.05.2020 08:39

Pobierz list