W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27
kwietnia 2020 r. Urząd Gminy informuje, iż nie udostępnił Poczcie
Polskiej S.A. spisu wyborców. Udostępnienie danych nastąpi w przypadku
podania przez wnioskodawcę właściwej podstawy prawnej.

--
Pozdrawiam
Kacper Sabik
Urząd Gminy Krościenko Wyżne
te. 13 43 151 90. wew. 20