Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z wyrazami szacunku

Ewa Tomczyk

podinspektor ds. koordynacji działań, kontroli zarządczej i informacji
turystycznej

Urząd Miejski

ul. Jana Pawła II 6

Karlino 78-230

tel. 94 311 9513

Załączniki