Urząd Gminy w Górzycy informuje, że informacje z rejestru wyborców nie
zostały udostępnione Poczcie Polskiej S.A. W aktualnie obowiązującym
stanie prawnym brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku złożonego
przez Pocztę Polską S.A.

Kamila Hadryś
Zastępca Urzędu Stanu Cywilnego w Górzycy