Nr OR.S.1431.7.2020

Urząd Gminy Bledzew udziela odpowiedzi na zapytanie

Nie zamierzamy przekazać informacji o wyborcach Poczcie Polskiej

Wioletta Tomczyk

SekretarzGminy

Pobierz list