W nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej ,
Urząd Miejski w Węgrowie informuje, że spis wyborcow nie został udostępniony
Poczcie Polskiej S.A.

**Z powa żaniem
**

**Anna Kalicka**
**Sekretarz Miasta**
**Urz ąd Miejski w Węgrowie**
**ul. Rynek Mariacki 16**
**tel. 25 308 12 00 w. 113**

Pobierz list