W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informujemy,
że na dzień dzisiejszy Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej nie
przekazał informacji
o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. z uwagi na brak istnienia w obrocie
prawnym ustawy
o wyborach korespondencyjnych na urząd Prezydenta RP.

Podstawą udostępnienia jest art. 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o
szczególnych zasadach
przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych w 2020 r.,
która w dalszym ciągu jest procedowana w Senacie - spis wyborców
przekazuje się operatorowi
wyznaczonemu w dniu wejścia w życie ww. ustawy.

Agnieszka Jarosińska
Urząd Miasta
w Skarżysku-Kamiennej
tel. 41 2520106
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest
Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna.
Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą
danych osobowych dostępną na stronie internetowej
bip.skarzysko.pl w zakładce "ochrona danych osobowych"